متن و ترجمه آهنگ dame tu cosita از Pitbull ترجمه فارسی آهنگ اسپانیایی dame tu cosita - Pitbull || آمیتو کوسیتا - پیت بول.