دانلود اهنگ بندری روبروم یه عده نامرد هسته

م ک حکمم دل پر درد هسته

متن گل گشنیز اسحق احمدی

دانلود اهنگ ای دل تنگم اسحق احمدی

اهنگ مه ک حکمم دل پر درد هسته

دانلود آهنگ بندری مه بی تو باور امکه

دانلود اهنگ احساس خاش اسحق احمدی

اهنگ مه که حکمم دل پردرد هسته