دانلود اهنگ دزفولی هرچی دارم سی تو دارم

اهنگ لری شاد هرچی دارم سی تو دارم

دانلود آهنگ هرچه دارم سی تو دارم سیما بینا

اهنگ هر چی دارم سی تو دارم تو گل ناز دونمی

دانلود اهنگ هرچی دارم سی تو دارم شکیلا

اهنگ هرچی دارم سی تو داروم تو گل ناز دونمی

دانلود آهنگ هرچه دارم سی تو داروم تو عزیز خونمی

هر چی دارم سی تو دارم تو عزیز حونمی