متن دشتی خداوندا جوانیم به سر رفت

دانلود اهنگ دشتی جوانی

دانلود خداوندا جوانیوم به سر رفت

خداوندا جوانیم به سر رفت درخت شادکامی بی ثمررفت

متن شعر خداوندا جوانیم به سر رفت

دانلوداهنگ خداوندا جوانیم بسر رفت

دانلود اهنگ شدم پیرو نه دل دارم نه دلدار

دانلود آهنگ شدم پیر و نه دل دارم نه دلدار