دانلود اهنگ بسه میدونم یه دروغه پاشو ک قلبم نمیکوبه

آهنگ بس میدونم یه دروغه پاشو که قلبم نمیکوبه

دانلود اهنگ بسه میدونم ی دروغه پاشو ک قلبم نمیکوبه

دانلود اهنگ پاشو که قلبم نمیکوبه

دانلود اهنگ بسه میدونم که دروغه

بسه میدونم یه دروغه پاشو که قلبم نمیکوبه

دانلود اهنگ بسه میدونم ی دروغه پاشو که قلبم نمیکوبه

دانلودآهنگ بسه میدونم یه دروغه پاشو که قلبم نمیکوبه