متن آهنگ اس ام اس از آرمین توی اف ام و رضایا. رضا یا هه هه هه آرمین تو ای اف ام هو هو طعمه بیا بیا بیا. شنیدم دوباره من نبودم و شیطونی کردی لباس نو خریدی هوس مهمونی کردی