متن آهنگ وادی عشق از مرجان. به سرزمین عشق ما کجا شد آن ترانه ها ، چرا شکست نشانه ها ، هوای یاد یار کو ؟ در این شب گلایه ها ، من و تو مانده ایم جدا ، به چشم انتظار ما ، شقایق ...