دانلود آهنگ حنا حنا عالیه جای پدرش خالیه

متن آهنگ حنا حنا عالیه

دانلود اهنگ حنا حنا عالیه جای رفیقاش خالیه

آهنگ حنا حنا حنایه حنا چه با صفایی

دانلود اهنگ حنای دومادو نبندین تا مادرش بیاید

دانلود اهنگ حنای عروسو نبندین تا مادرش بیایه

آهنگ حنای عروسو نبندید

اهنگ حنا حنا حنای حنا چه باصفای