آهنگ گیلکی بانو بانو از فرامرز دعایی

متن ترانه بانو بانو گیلکی

اهنگ بانو بانو/محمد عذرخواه

آهنگ بانو بانو نوا بوستن می دشمن

اهنگ گیلکی بانو بانو شاهین نجفی

دانلود آهنگ گیلکی بانو بانو نوا بستن می دشمن شاهین نجفی

دانلود آهنگ گیلکی بانو بانو نوا بوستن می دشمن شاهین نجفی

دانلود اهنگ بانو بانو شاهین نجفی